The Kukri

Koushik routh kukri model v01 01
Koushik routh kukri model v01 02

The kukri ,Nepalese knife with an inwardly curved blade, similar to a machete

Modeling practice, Thanks